ThinhDinhManh

BTC chuẩn bị đổ đáy

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
282 lượt xem
3
- Dấu hiệu xu hướng xuống lớn
+ Xuống mạnh rồi lên mạnh tạo đáy nhọn
+ Lên chậm giá thu hẹp dần tạo đỉnh thác
+ Số lượng bán mạnh trên đỉnh
- Dấu hiệu lên lớn
+ Lên mạnh rồi xuống mạnh tạo đỉnh nhọn
+ Xuống chậm tạo đáy thoải dần đi ngang
+ Số lượng mua mạnh
Bình luận: BTC đang tới đỉnh 9k5 ae chuẩn bị bán chưa,
Ngay bây giờ

Bình luận