A_Luan26

Nhận định Bitcoin : buông bỏ

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
80 lượt xem
0
Từ hôm qua và đến tối nay,trên khung H4, BTC đã rũ bỏ,chuẩn bị chuyển sang thị trường Gấu.
Do nhiều tin không tốt về Bitcoin nên không nhiều nhà đầu tư lớn mua lên nữa.
Hãy đón chờ động thái vài hôm nữa,sau 1 thời gian tích lũy BTC sẽ hồi phục hay suy thoái về giá.