A_Luan26

Nhận định Bitcoin : buông bỏ

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Từ hôm qua và đến tối nay,trên khung H4, BTC đã rũ bỏ,chuẩn bị chuyển sang thị trường Gấu.
Do nhiều tin không tốt về Bitcoin nên không nhiều nhà đầu tư lớn mua lên nữa.
Hãy đón chờ động thái vài hôm nữa,sau 1 thời gian tích lũy BTC sẽ hồi phục hay suy thoái về giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.