kendytran

Plan BTC tới 04/2022

BINGBON:BTCUSDT   BITCOIN / TETHER
Mình theo plan này được 2 tháng rồi. có điều chỉnh nhẹ. Thực sự bản thân cũng không tin 100% vào cái thị trường crypto này nhưng chắc chắn thì mình tin rằng 100% người vào đây là để kiếm tiền.
Đây chỉ là 1 kịch bản trong N kịch bản có thể xảy ra. Nhưng mà khi đã xác định kiếm tiền với nó thì phải có lối đi riêng, biết bật đèn pin để soi sáng trong đêm tối mà đi. Nếu có lỡ lọt hố thì lọt hố nông, hố sâu đã tránh được rồi.
Ngay cả công việc chính đang làm mình cũng phải có plan cho cả năm hoặc vài năm (dù chưa chắc Công ty đi tới đoạn đó) nhưng nó giúp mình chủ động.
Chí ít nó giúp mình biết mình phải làm gì tiếp theo.
Cứ để Market viết câu chuyện của nó :)) Mình không hold và mình chỉ xác định là trade Daily thôi. Nên thường viết plan theo tuần, ngày, giờ để chạy.