TradeProEdu

Biểu đồ BTCUSDT sau cú rớt mạnh

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
#BITCOIN điều chỉnh là tất yếu cho qua trình chốt lời trước đó, đây cũng là cơ hội cho việc nắm giữ các đồng ATLCOIN có giá thấp hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.