Trader-Pro-48

BTC đang xấu dần

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tất cả các khung ngắn hạn và Daily đang cho 1 xu hướng xấu

Nhìn vào khung Daily, chúng ta thấy 3 ngày BTC đã đóng cửa dưới mức giá 8k833

Ở các khung ngắn hơn cũng đã cho 1 tín hiệu bán

Nhìn tổng quan xu hướng là bán nhiều hơn mua

ae nên cân nhắc lệnh mua thời điểm này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.