quoinvu

BTC liệu có lên 6800 trong vài ngày tới???

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
🦈🦈🦈🦈🦈🦈
Theo quan điểm cá nhân của mình
👉👉Kịch bản 1, cho đến tầm 20-22/9 tới, BTC sẽ break qua vùng 6500-6550 để chạm đến vùng 6700-6750 (61.8%). Sau đó sẽ về test vùng 6200, kết thúc chu trình sóng tăng giả. Thậm chí là down về 5800 theo chu trình downtrend. Điều này có thể diễn ra vào cuối tháng 9 này.
👉👉Kịch bản 2, việc break down có thể diễn ra sớm hơn, sau khi chạm đến vùng 6500-6550 (50%) sẽ có đợt giảm mạnh rồi về test 6200.
🦈🦈🦈🦈🦈🦈
Ít nhất sẽ còn vài đợt rung lắc để các nhà đầu tư rớt coin nữa. Cứ theo trend mà quất.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.