BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC về vùng hỗ 31169.89 1M khung 1w xuất hiện gần như nến pinpar vào lệnh 37673.40 sl dưới vùng hỗ 31169.89 1w TP khả năng kỳ vọng BTC tăng lên 61441.03 1M

NOTE: trướt khi tăng lên 61441.03 thì phải đi qua kháng cự 1w ta sẽ theo sát giá ở 50805.56 1w NẾU vượt qua kc 1w thì kỳ vọng lên 61441.03 1M Rất Tích Cực.

- Nga vs ukraine làm BTC nóng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.