BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Cập nhật BTC:
- Khuynh hướng break downtrend ngắn nay đang quay về test lại hỗ trợ và kênh xu hướng(ad dò trên nhiều chart nhiều sàn để đưa ra chart dưới giống đa số nhất)
- Giá vẫn bám RSI trong xu hướng hồi phục
- Cá mặp tiết chế giá dù không có tin tốt xấu khiến thị trường tăng giảm nhẹ như lông hồng(thách thức kiên trì trader)
- Do BTC cần hoàn thành rõ xu hướng thì tiền của trader mới nhảy vào nên hầu như atlcoin không có biến chuyển mạnh(ad cũng chờ lệnh mới ra kèo tiếp)
- Hai trường hợp cho BTC trong vài ngày:
+1: BTC giữ đc hai nên 1h trên 8268 tiếp theo thì đi sideway và cần 3h sáng 24/5 vượt được 8627 để tiếp tục tiến đến 8942
+2: BTC không giữ vững mốc nêu trên thì tiếp tục giảm về mốc hỗ trợ 8128 - 7928 để test lại hỗ trợ, rớt dưới hỗ trợ 7k928 thì thảm :joy:, tuy nhiên rsi thì vẫn còn nằm trên xu hướng nên hi vọng TH2 này % xảy ra khó hơn
Folow theo chart để cập nhật tình hình tiếp theo của BTC:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.