BTC đang dao động bó hẹp, chờ đợi giá hồi về vùng fibo 78.6 là đánh lên
Bình luận: Target tiếp theo của BTC là vùng fibo 161.8 ở 7822