POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
BTC đang dao động bó hẹp, chờ đợi giá hồi về vùng fibo 78.6 là đánh lên
Bình luận: Target tiếp theo của BTC là vùng fibo 161.8 ở 7822
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.