HarryDamThanhHiepNWG

tâm sự cuối tuần về thị trường tài chính

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hiện tại đã đủ target cho phiên điều chỉnh bitcoin 1500-2000 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.