MasterDuoc

[19/09/2021] Bitcoin bay về vùng 46kxxx

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Ngắn hạn Bitcoin sẽ bay về vùng 46kxxx

Nếu muốn nhận thêm tín hiêu hãy follow & like cho mình nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.