LeTrongHoaiNam

Bitcoin đã rơi khỏi xu hướng tăng trung hạn

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Vì bitcoin đã tơi khỏi xu hướng tăng trung hạn nên khả năng cao sắp tới, Bit có thể có những pha rơi rất mạnh và sâu xuống tận 6k hoặc mức thấp hợp nữa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.