vuongdq2121

Đừng bắt đáy nha ae!

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đừng bắt đáy nha ae!
Cảnh báo anh em rồi nó còn tụt sâu nữa đấy. về đầu 2 đi ngang chán rồi mới lên
Mình có Theo dõi cập nhật trên tele nhé anh em

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.