MexcieZ

BTC Daily Updates 16/3

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Quá nhanh quá nguy hiểm, sideway mấy bữa tới nay FED chuẩn bị họp thì CZ đã ra tay trước giết short haha. Bởi nên mới nói đoạn này một là đợi break 1 trong 2 biên, hai là ăn ngắn trong range chốt chứ rủi ro cao

- Giá đã phá vỡ 40k3 đi theo W khung H1 lên 42k4, phá luôn W khung H4 thì lên mốc ở trên tiếp. Hai mốc này cũng chính là EMA 89 và 200 khung D1, đục được thì ấm lòng truyến sũy.

- Chưa vô kịp lệnh thì chờ entry nha, để xem đóng nến ntn, ko vô thì ko mất tiền chứ fomo thì mất đó :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.