A_Luan26

Bitcoin đang tích lũy trong hộp

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
29 lượt xem
0
Chờ tích lũy đủ mạnh,xem có những cú phá vỡ lên hay xuống thì chúng ta nên chờ tín hiệu từ thị trường