Luxubu_Best

Tình hình Bitcoin OKEx Perpetual Swap ngày 24 / 5 / 2020

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello cả nhà . Phân tích Theo biểu đồ OKEx Perpetual Swap
- Giá hiện tại của bitcoin là 9050, giá BTCUSDT đang trong xu hướng giảm ngắn hạn
- Theo khung 1h chúng ta có thể nhận thấy đáy gần nhất nằm ở vùng 8k8. Đây vẫn được xem là một vùng hỗ trợ rất OK tới tời điểm này
- RSI có hướng đi xuống nên rất có thể chạm vào vùng quá mua trong thời gian tới
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản xảy ra ở đây : ( sẽ có giá trị trong 24h )
Long
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự ở 9k3 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ khánh cự vùng 9k3 thì mình sẽ Long và Mong chờ phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 9k7 và đỉnh cũ 10k1
Short :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 8k8 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 8k8 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng hỗ trợ tiếp theo là 8k4 và 8k ( Đáy cũ)

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.