hoangvudb

BTC vẫn đang xu hướng lên

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC vẫn như dự đoán trước đây, dự kiến sẽ có điều chỉnh ở vùng 6.500-6.800
Điều chỉnh sảy ra dự kiến sẽ rất ngắn sau đó sẽ tiếp tục tăng lên
Dự kiến đỉnh của trend này là trên 23.000$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.