VelmaProd

BTC/USDT - 09/04 - Giảm điều chỉnh

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau khi đạt mức 7410 (Binance)
- D1:
+ Hiện tại đã đủ setup 13 nến tăng nên dự đoán sẽ có điều chỉnh từ đây.
+ Mức giá 7410 nằm khớp với vùng fibo 1.618, 1 tỷ lệ fibo khá đẹp.
+ Stoch RSI đã quá mua (> 80).
-> Dự đoán giá sẽ có điều chỉnh, kỳ vọng điều chỉnh: 717x ~ 720x
- H4:
+ Đội Bull vẫn đang rất hung hãn nên khả năng BTC sẽ còn 1 nhịp tăng lên vùng 747x rồi sẽ bước vào giai đoạn giảm điều chỉnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.