VelmaProd

BTC/USDT - 09/04 - Giảm điều chỉnh

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau khi đạt mức 7410 (Binance)
- D1:
+ Hiện tại đã đủ setup 13 nến tăng nên dự đoán sẽ có điều chỉnh từ đây.
+ Mức giá 7410 nằm khớp với vùng fibo 1.618, 1 tỷ lệ fibo khá đẹp.
+ Stoch RSI đã quá mua (> 80).
-> Dự đoán giá sẽ có điều chỉnh, kỳ vọng điều chỉnh: 717x ~ 720x
- H4:
+ Đội Bull vẫn đang rất hung hãn nên khả năng BTC sẽ còn 1 nhịp tăng lên vùng 747x rồi sẽ bước vào giai đoạn giảm điều chỉnh.