thinhntls

BTC UP TO 46K

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại khung D1 đã hình thành mô hình 2 đáy và đang vào entry. dự kiến sẽ lên 46k trong đầu tuần.
Bình luận: Cản lớn ở 44-46, có khả năng SW và quay đầu về test 42

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.