pubviet

BTC tạo sóng Elliot. Khả năng sập

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC tạo sóng Elliot . Khả năng sập cao về vùng 45 ở giai đoạn ngắn. Chúng ta nên chuẩn bị tiền để xúc ở đoạn giá này với mức 30% tiền
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.