Pinv-Trader

btc giảm giá

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
-đường hỗ trợ tại vùng 8k2 đã bị phá vỡ
- btc gặp một cản lớn tại vùng 9k
-xuất hiện 1 nến bearish xé giải boll dưới đồng thời chạm viền rsibands
-tại vùng 8k6 btc đã chạm vùng viền kên xu hướng
-tại vùng 8k2 là vùng fibo 0.5 và gặp 1 điểm hỗ trợ dự sẽ có sóng hồi tại điểm này và đảo chiều tại vùng fibo 0.382 là vùng 8k
====> dự báo xu hướng của bc sẽ tiếp tục giảm tại chart 1h