phuong2402

Xu hướng $BTCUSDT đầu tháng 9/2021

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đầu tháng 9/2021 nói về $BTCUSDT

Thông tin lên 60k và xuống 38k hiện đang có khắp nơi, tuy nhiên Điều chúng ta quan tâm nhất là:
- Giá hiện tại đang ở Sóng nào?
- Sóng hiện tại sẽ đi về đâu?
- Thời điểm nào về 60k và 38k?

Dự kiến:
1. $BTC sẽ không lên được quá 57k và không xuống sâu quá 38k.
2. $BTC sẽ lên vùng TP màu xanh 52-53.5k trước, nếu lực mạnh thì kỳ vọng được lên vùng màu cam 53.5-55.1k, nếu may mắn thì lên vùng màu đỏ 55.1-56.7k.
3. Sau đó cần có cụm nến đảo chiều mạnh mẽ, BTC sẽ điều chỉnh về mốc 44k tại đây sẽ hồi lên tầm 50k, rồi quay về vùng 41.3-38.5k (sẽ tính cụ thể khi đảo chiều)
4. Thời gian tham khảo 20h 3/9/21 sẽ đảo chiều (giá không vượt 57k là quan trọng nhất)

Ghi chú:
1. Về vùng 41.3-38.5k chỉ là sóng điều chỉnh nhỏ trong xu hướng tăng lên 93.1k nên chúng ta nên HODL mạnh khi về đây.
2. Chu kỳ tăng trưởng này có thể kéo dài đến Tết Âm lịch 2022.

Điều kiện để thực hiện việc tăng: $BTC cần về 46.3 hoặc 45.4k. Hiện đang là sóng nhỏ tăng cuối để về vùng này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.