TranHoaiNam2111

Rủi ro đối với mua nắm giữ Bitcoin???

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xem trên biểu đồ tuần của Bitcoin ( BTC /USDT) chúng ta có thể dễ dàng thấy được trạng thái phân kỳ và tiếp tục phân kỳ giữa đường giá và RSI , giữa đường giá và chỉ báo Ultimate Oscillator . Cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá đối với Bitcoin là rất cao. Vùng giá mục tiêu khi vào trạng thái đảo chiều. Target 1: 40000, Target 2: 30000.
Tuy nhiên, trong ngắn hạn bitcoin vẫn có trạng thái tăng giá mạnh.
Cần chú ý khi giá vượt quá 66000, khi đó sẽ trạng thái phá vỡ thế phân kỳ và đường giá sẽ đi vào vùng Power Uptrend.
(Đã cập nhật biểu đồ cho các anh chị, các bạn dễ theo dõi) :D
Giao dịch đang hoạt động: Điều chỉnh giá mục tiêu cho phân tích trên.
Target 1: Vùng 45000
Target 2: Vùng 33000
Giao dịch đang hoạt động: Đạt Target 1.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt Target 2.

Bình luận