VuDucThanhLong

ĐIỀU GÌ XẢY RA TRONG PHIÊN GIAO DỊCH ĐẦU TUẦN SAU?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Theo mình BTC sẽ test về vùng 4670$
Các coin usdt khác cũng rơi 10%-15%
Altcoin/ BTC cũng sẽ giảm 1 khoảng tương tự
Sau đó chúng ta có thể mua lại. Và vùng BTC 47xx-49xx sẽ kéo dài khoảng 3 tuần sau đó
Rất có thể 1 số altcoin sẽ tranh thủ thời gian này để tăng mạnh

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.