VuDucThanhLong

ĐIỀU GÌ XẢY RA TRONG PHIÊN GIAO DỊCH ĐẦU TUẦN SAU?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Theo mình BTC sẽ test về vùng 4670$
Các coin usdt khác cũng rơi 10%-15%
Altcoin/ BTC cũng sẽ giảm 1 khoảng tương tự
Sau đó chúng ta có thể mua lại. Và vùng BTC 47xx-49xx sẽ kéo dài khoảng 3 tuần sau đó
Rất có thể 1 số altcoin sẽ tranh thủ thời gian này để tăng mạnh

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/