vuongdq2121

BTC tìm về 45k3 trước khi điều chỉnh xuống

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC tìm về 45k3 trước khi điều chỉnh xuống
Chuẩn bị tinh thần chốt altcoin

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.