Hiepthanhpham

BTCUSDT Ichi update tháng 7

Giá xuống
Hiepthanhpham Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tập vẽ ichi nên update, về cơ bản đi vẫn đúng.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Reach target 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.