cuongputer

Vào lệnh BTC/USDT

cuongputer Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vào lệnh khi phá vỡ XH giảm tại Hỗ trợ
Giá đã đạt 9R nhưng chưa chạm được mục tiêu Kháng cự nên vẫn giữ lệnh
Có thể hụt mất 1 lệnh thắng 9R không nhỉ?
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Lệnh thắng 9R trở thành hòa vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.