utminh176

Target BTC 2021

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu hướng BTC trong năm 2021 sẽ XUỐNG và chạm vào các cản cũ trong bảng phân tích. Bài phân tích này theo khung thời gian NGẮN hạn trong năm 2021.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.