A_Luan26

Bitcoin hôm nay Bán Khống

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
20 lượt xem
0
chờ ngóc lên rồi bán khống thôi, đúng cơ hội vì BTC đã mất hỗ trợ 64k xuống dưới 60k.