vuongdq2121

BTC Khung 4h sẽ có nhịp giảm sâu!

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC Khung 4h sẽ có nhịp giảm sâu!
Các mức về như hình
BTC sẽ phải điều chỉnh mạnh, nhịp này hồi lên 48k ai có altcoin ra hàng
Chúng ta chuẩn bị USDT gom hàng thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.