BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu của Darvas dựa trên 2 điều kiện:

Điều kiện cần: một cổ phiếu bình thường không có quá nhiều biến động bỗng biến động mạnh thì đó được xem là sự biến động bất thường.
Điều kiện đủ: nếu cổ phiếu đó có sự gia tăng về giá và khối lượng thì đó là cổ phiếu tốt để mua vào.
Lý giải cho nguyên tắc này, Darvas cho rằng sự bất thường trong chuyển động của giá có thể do một bộ phận nhà đầu tư nắm được những thông tin tốt, nếu mua vào cổ phiếu đó, các bạn sẽ cùng chung con thuyền với họ và không sợ họ sẽ nuốt chửng mình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.