hanhnv

BTC nếu vượt được 51k sẽ lên 53k và 58k

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
HIện tại biểu đồ BTC khung ngày đang gặp cản EMA35 tại mức giá 51k, nếu phá được mức giá này BTC có thể tiếp tục gặp cản EMA89 tại 53k - mức 53k này trong quá khứ là 1 đỉnh. Tại mốc 53k khả năng cao sẽ có 1 cú xả hàng bởi những người chưa kịp giá về 53k khi lập đỉnh 67k. Anh em chú ý.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.