Xu hướng btc trong ngày cuối năm 2021
Btc sẽ còn vòng về vùng 457 trước khi lên lại 494
Sẽ là 1 cú hích thật mạnh cho chuỗi ngày ảm đạm vừa qua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.