LeTrongHoaiNam

6.000 USD vẫn là ngưỡng hỗ trợ mạnh của Bitcoin

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Do việc Goldman Sachs không chấp nhận Bitcoin trong nền tảng đã làm cho kỳ vọng về Bitcoin vào thị trường tài chính giảm đi, khả năng cao sẽ làm làn sóng bán tháo trong tg tới, khả năng tụt tới 40%, mọi người nên cẩn thận