Phamdong1969

BTC/USDT Vẫn trong sóng tăng trung hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị ngày BTC chưa thể xác định xu hướng.
Trên đồ thị 4h BTC có thể sẽ có một nhịp điều chỉnh về vùng 3600$ trước khi test lại vùng 4200$ một lần nữa.
Vì đây là giai đoạn dò đáy nên những phán đoán dài có thể độ chính xác không cao!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.