*Bài post đơn giản chỉ là lưu lại lịch sử giao dịch. Bạn có thể tham khảo nhưng không nên làm theo ;)
Xu hướng chính là xuống. BUY ngắn r SELL