TinhKaka

BTC/USD xuất hiện mô hình cách dơi.

Giá lên
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Đây là mẩu hình đảo chiều đáng tin cậy.