BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dùng thuyết khung thời gian ghép sóng đo song ta sẻ được 2 3 ngày tiếp BTC đạt 9k5 và giảm dần về 7k rồi tăng lại 11k5 .

ban đầu mình dự đoán BTC đi theo Double Bottom
nhưng đang đi xuống thì lại lên cao
thì mình nghĩ eliot nhưng ko hiểu về nó nhiu nên dùng
ghép xóng giảm
5 song đó được ghép từ 2 xóng N
miinh dùng các do sóng khung thời gian để kiểm tra
từ 0 kẻ vuông góc xuống 1 được 1 đoạn mang đoạn đó qua bên số 2 ta xác định được 3 giảm về 7290
xong tăng
nên mình tiếp tục kẻ vuông góc từ 3 lên lại 2 để xác định giá giảm của BTC trong tuần
thì đoạn giảm về 7k
nên mình được sóng đó
lý thuyết là 1 phần khung thời gian ghép sóng đo sóng xác định target mua bán thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.