HarryDamThanhHiepNWG

giao dich live bitcoin chiều 9.2.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hiện tại đã có tín hiệu sell lệnh giữ target 1500-2000 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.