underground68

Nhận định tuần mới 29/04 – 05/05 và nhận định tháng 05/2019

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Nến W BTC đóng > $530, giá nằm trên EMA 34
- Nến D BTC đóng > $5306, giá nằm trên EMA 34, 89
- Trên H4, BTC phân kỳ, tuy là giá đóng cửa > 5305 nến D, W ngày 01 /05 nhưng chỉ dao động trong khoảng 5305 – 5350, theo hành vi giá giá đã lao lên đóng cửa trên EMA 34, 89 tại giá 5352 (chạm trend). Bay lên thì gặp ngưỡng 5467, xuống thì chạm chỗ EMA 89 5270. Đúng sai market trả lời, tất cả chỉ là nhận định.
- Chart H4, giá đi ngang EMA 34, 5305 – 5350, lướt altcoin trong ngày chút ý ra vào lệnh, không trade qua ngày.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.