A_Luan26

Nhận định Bitcoin hôm nay dễ hiểu thôi

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
40 lượt xem
0
cứ xem tôi đặt thanh chờ cú nén.
> Nén xuống và break phá xuống phía dưới thì sell
> Nén và break ngược lên trên,đợi sau đóng nến và mua lên