Whale-D

NHẬN ĐỊNH BTC KHUNG H4 6/6/2023

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- BTC đang là cấu trúc giảm , chỉ chờ hồi và Short .
- Các mức kháng cự từ nhẹ tới mạnh là 25.856 - 26-615 26.949. Lưu ý vùng 26.615 - 26.949
- Xu hướng là bạn , chờ hồi và Short. Long vùng này khá rủi ro . Nên sẽ không cho các mức hỗ trợ, vì chưa có đủ dữ liệu để phân tích.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.