Trongvinh-FA25

BTC/USD - Bitcoin trở lại vùng giá quan trọng

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Phân tích kỹ thuật - Technical Analysis
Hoàn cảnh thị trường - Market Context
Quan sát biểu đồ Daily-D1 chúng ta thấy giá đã có khoảng 09 phiên giao dịch trong vùng giá 44,400-48,300$, đây cũng là vùng tranh chấp giá trong nhịp tăng giá trước đó. Nếu giá phã vỡ vùng tích luỹ này lên phía trên với một cây nến tăng tốt thì Bitcoin có thể trở lại đà tăng giá.

Quan sát mẫu hình nến chúng ta thấy thân nến đang hẹp dần và khối lượng luôn duy trì ở mức thấp, điều này chưa cho thấy động lượng mua vào mạnh của thị trường tại vùng hỗ trợ giá này, ngoài ra quan sát hai cây nến tăng gần nhất chúng ta thấy cây nến đóng ngày 15/09 có thân nến hẹp hơn nhưng khối lượng bằng cây nến tăng trước đó, điều này cho thấy dấu hiệu áp lực bán gia tăng và có dấu hiệu tác động ngăn chặn giá tăng.

Cấu trúc sóng Elliott
Quan sát sóng chuyển động của giá chúng ta thấy đà hồi phục của Bitcoin đang là sóng hồi phục (b) với cấu trúc sóng Flat-N trong đó sóng tăng hiện tại là sóng c nhỏ của sóng (b) để hoàn tất sóng điều chỉnh này, nếu giá tăng phá vùng 50,000$ kịch bản sóng điều chỉnh này có thể bị vi phạm. Sau sóng điểu chỉnh (b) hoàn tất là sóng đẩy (c), có thể tác nhân sóng đẩy này đến từ tâm lý thoát hàng của các vị thế đang thua lỗ trước đó và các vị thế ngắn hạn có lợi nhuận chưa được kích hoạt trong nhịp giảm giá trước đó.
(Lưu ý: Sóng EW là phương pháp nhận định mang nặng tính định kiến của người phân tích sóng)

Hành vi giá ngắn hạn - Price Behavior
Quan sát hành vi giá ngắn hạn trên khung H4 của nhịp tăng giá này, chúng ta thấy trong nhịp tăng giá này khối lượng giảm dần, tại vùng 58,000$ Bitcoin đã có một vùng tạm nghỉ sau khi xuất hiện một cây nến No demand cho thấy dấu hiệu suy yếu cầu, sau đó là một cây nến giả lực đẩy lên P.UT cho thấy giá đã cố gắng đẩy lên nhưng thất bại do lực cầu đã suy yếu.
Kết luận
Bitcoin đã hồi phục lại vùng 48,000-49,000$ theo nhận định trước đó mà chúng tôi đã chia sẻ, tuy nhiên động thái tăng giá chủ yếu đến từ sự ''tạm dừng'' của áp lực bán, đánh giá động lượng tăng giá của phe mua là khá suy yếu, tại vùng kháng cự 48,000-49,000$ chúng ta đã thấy những sự bất thường trong hành vị giá cụ thể là tín hiệu ''cạn kiệt lực cầu''. Tại khu vực này chúng ta nên chú ý đến một áp lực cung từ các vị thế thua lỗ và phe mua trước đó đang có lợi nhuận nhưng chưa kịp chốt lời trong nhịp giảm giá trước đó.

Do vậy, chiến lược của tôi là sát hành động giá của thị trường, thận trọng với một nhịp điều chỉnh mạnh tiếp theo của thị trường sau nhịp hồi phục giá này, nếu giá có thể tăng lên trên vùng 50,000$ với động lượng tăng ấn tượng chúng ta mới có thể lạc quan về sự tiếp diễn tăng giá.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

---------------------------------------------------------
🔴 YouTube: https://www.youtube.com/c/TrongvinhFA25
🟢 Đào tạo PTKT: https://rg.link/FsH2CTK
🟡 Community: https://t.me/Trongvinh_FA25
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.