GhostAnymous

Chốt hàng và Short xuống

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Như bài phân tích trước của mình khi hô anh em bắt kèo Long 3k7-4k . Tuy nhiên thời điểm hiện tại chỉ đạt sát vùng 3k9 và tín hiệu phục hồi tiếp không còn nữa
Mình cập nhập Chart này khuyên anh em ra hàng . Đặc biệt là hàng Margin
Sẽ có cú rơi ngắn hạn gần 150usd và tất nhiên altcoin/usđt sẽ rơi theo từ 7-15%
------------------------
Chiến thuật Margin Sell ngắn XBTUSD: 384x - 372x