GhostAnymous

Chốt hàng và Short xuống

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Như bài phân tích trước của mình khi hô anh em bắt kèo Long 3k7-4k . Tuy nhiên thời điểm hiện tại chỉ đạt sát vùng 3k9 và tín hiệu phục hồi tiếp không còn nữa
Mình cập nhập Chart này khuyên anh em ra hàng . Đặc biệt là hàng Margin
Sẽ có cú rơi ngắn hạn gần 150usd và tất nhiên altcoin/usđt sẽ rơi theo từ 7-15%
------------------------
Chiến thuật Margin Sell ngắn XBTUSD: 384x - 372x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.