DOLAHA

BTC sắp về 11k , tin không ?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đang đi sóng 4, chuẩn bị sóng 5.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.