hoanganhchu

Giá đảo chiều giảm

Giá xuống
hoanganhchu Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau cú rớt mạnh và hồi ngược về, thì có lẽ đến lúc BTC tiếp tục giảm giá tiếp về các ngưỡng hỗ trợ:
  • 35,000
  • 32,000
Lý do cho cơ sở này nằm ở việc:

Phân kỳ khối lượng: Có thể xem ở chart 4h và chart D, giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm dần đến mức cạn kiệt. Điều này có thể phản ánh việc phe bò không đủ lục để đẩy giá lên trên vượt qua mức kháng cự 38,000.
Xu hướng khung Tuần và ngày vẫn đang nằm trong xu hướng Giảm giá ngắn hạn. Có thể coi về mặt tổng thể là Tăng dài hạn, nhưng đang nằm trong nhịp điều chỉnh. Tạm hiểu như vậy.
Chỉ báo Histogram ở MACD thể hiện việc đỉnh sau cao, nhưng Histogram thấp hơn. Cũng có thể coi là tín hiệu phân kỳ, tuy nhiên việc phân kỳ này không rõ nét.
Nến khung D, đang dần tạo 1 cặp nến "Nhấn chìm" đảo ngược đà tăng liên tiếp những ngày gần đây.

Với những ai chơi Future, có thể mở vị thế ở mức:
Entry: 38,000
TP1: 35,000. TP2: 32,000.
SL: 39,500.

RR đâu đó khoảng 1:2.

Đây là quan điểm cá nhân, việc mua bán là quyết định của bạn. :D.
Chúc các nhà đầu tư trên Trading View vui vẻ.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đã giảm như dự báo trước đó.
Đường hỗ trợ 36,200 => 36,800 đóng liền 2 cây nến búa đảo chiều với râu nến rất dài tại khung 4H.
Theo khung W, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên Volume đang giảm dần thuận theo giá giảm.
Điều này xảy ra khi gần kết thúc chu kỳ giảm giá, do bên bán đã bán gần hết.
Gồng lãi lệnh Short với giá TP1 là 35,000.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.