NguyenThang33

BTC - Vẽ vời cho các mô hình

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mọi phán đoán chỉ là tham khảo. BTC bản chất là thị trường tâm lý, ae dựa vào kỹ thuật mang tính chất tham khảo thôi nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.