trum98pk

30/12/2019

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kỳ vọng hiện tại của mình nghiêng về giảm sau khi vai phải được hình thành. volume giảm dần đều cho thấy sự tích luỹ đều từ trái sang phải của mô hình. Ta cần 1 cú phá vỡ xuống xác nhận mô hình mới có thể vào sell.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.