Binhes16190

Kịch bản ngắn cho BTC tối nay và mai

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Phe mua khá đông nhưng chưa đủ lực cho một cú bật mạnh
Cần một lực hồi nhẹ để phe bán đạp giá tận xuống cùng cực...

Anh em tham khảo làm tài liệu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.