BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dường như bitcoin đã hết nhịp giảm và trả lại xu hướng tăng. Các bạn có thể xem chi tiết hơn ở biểu đồ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.